Οινοποιητικός εξοπλισμός

Όργανα μετρήσεως και δοκιμής

Όργανα που απλουστεύουν τις δοκιμές

 

Οινοποιητικός εξοπλισμός
Δοκιμαστικοί σωλήνες - Κανάτες Κύλινδροι
Όργανα υψηλής ακρίβειας και ποιότητας. Χρησιμοποιείστε τα και κάντε τις μετρήσεις σας
παιχνίδι.
Δοκιμαστικοί σωλήνες
Κωδικός Είδος
64060 Δοκιμαστικός σωλήνας διαφανής
64070 Δοκιμαστικός σωλήνας τριών (3) τεμαχίων
64080 Δοκιμαστικός σωλήνας τριών (3) τεμαχίων
Κανάτες
Κωδικός Είδος
64100 Κανάτα πλαστική 0,5 lt
64110 Κανάτα πλαστική 1,0 lt
64125 Κανάτα πλαστική 2,0 lt
64120 Κανάτα πλαστική 3,0 lt
64130 Κανάτα πλαστική 5,0 lt
Κύλινδροι εργαστηρίου
Κωδικός Είδος
61220 Κύλινδρος με διαβάθμιση 250 ml
61230 Κύλινδρος με διαβάθμιση 500 ml
45330 Κύλινδρος απλός 200 ml
Πίσω στα προϊόντα οινοποιητικού εξοπλισμού  
Πίσω στα προϊόντα