Οινοποιητικός εξοπλισμός

 

Οινοποιητικός εξοπλισμός

Όργανα ελέγχου

Όργανα ακριβείας, για να είστε σίγουροι για το αποτέλεσμα.

 

Μουστόμετρα - Οινόμετρα - Αλκοολόμετρα - Θερμόμετρα - Αλατόμετρα
Τα απαραίτητα εργαλεία για τις απαραίτητες μετρήσεις.
Κωδικός Είδος
61345 Αλκοολόμετρο τετραπλό
61348 Αλκοολόμετρο τετραπλό -blister-
61350 Αλκοολόμετρο τετραπλό με θερμόμετρο
61353 Αλκοολόμετρο τετρσπλό με θερμόμετρο -blst-
61330 Οινόμετρο
61333 Οινόμετρο - blister-
Αλκοολόμετρα
Οδηγίες χρήσης για ΑΛΚΟΟΛΟΜΕΤΡΟ ΤΕΤΡΑΠΛΟ (pdf)
Οδηγίες χρήσης για ΑΛΚΟΟΛΟΜΕΤΡΟ-ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ (pdf)
Οδηγίες χρήσης για ΟΙΝΟΜΕΤΡΟ (pdf)
Μουστόμετρα
Κωδικός Είδος
61310 Μουστόμετρο "ΒΑΒΟ"
61313 Μουστόμετρο "ΒΑΒΟ" -blister-
61315 Μουστόμετρο ακαδημίας
61318 Μουστόμετρο ακαδημίας -blister-
Οδηγίες χρήσης για ΜΟΥΣΤΟΜΕΤΡΟ ΒΑΒΟ (pdf)
Θερμόμετρα
Κωδ. Είδος
61360 Θερμόμετρο μερικής βύθισης (-20° +110°)
61381 Θερμόμετρο υγρών κρυστάλλων
61550 Θερμ. γάλακτος πλαστικό (-10° +110°)
61553 Θερμ. γάλακτος πλαστικό (-10° +110°) -blister-
61385 Θερμόμετρο ΜΙΝ/ΜΑΧ πλαστικό
61388 Θερμόμετρο τοίχου πλαστικό - μικρό
61389 Θερμόμετρο τοίχου πλαστικό - μεγάλο
61530 Θερμόμετρο πλωτό για κρασί & μπύρα
61533 Θερμόμετρο πλωτό για κρασί & μπύρα -blister-
61375 Αλατόμετρο 0-10
61376 Αλατόμετρο 0-10
61378 Προχοΐδα ελαίου
61320 Μηλιτόμετρο (cider)
Θερμόμετρο γάλακτος
Οδηγίες χρήσης για ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΓΑΛΑΚΤΟΣ (pdf)
Οδηγίες χρήσης για ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ MIN-MAX (pdf)
Οδηγίες χρήσης για ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΠΛΩΤΟ (pdf)
Οδηγίες χρήσης για ΠΡΟΧΟΙΔΑ ΕΛΑΙΟΥ (pdf)
Πυκνόμετρο μπύρας
Κωδ. Είδος
61520 Πυκνόμετρο μπύρας
61523 Πυκνόμετρο μπύρας -blister-
Οδηγίες χρήσης για ΠΥΚΝΟΜΕΤΡΟ (pdf)
Διαθλασίμετρο ATC
Κωδ. Είδος
61386 Διαθλασίμετρο ATC γενικής χρήσης (BRIX)
61387 Διαθλασίμετρο ATC μελιού
61402 Διαθλασίμετρο ATC τριπλό (OE-BABO-BRIX)
61404 Διαθλασίμετρο ATC αλκοόλης - μούστου (BAUME)
Οδηγίες χρήσης για ΔΙΑΘΛΑΣΙΜΕΤΡΟ (pdf)
Διαθλασίμετρο ηλεκτρονικό τριπλό
Κωδ. Είδος
61406 Διαθλασίμετρο ηλεκτρονικό τριπλό
Οδηγίες χρήσης για ΔΙΑΘΛΑΣΙΜΕΤΡΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ (pdf)
Πίσω στα προϊόντα οινοποιητικού εξοπλισμού  
Πίσω στα προϊόντα