Οινοποιητικός εξοπλισμός

Κάβες

Γιατι το κρασί θέλει την κάβα του

 

Οινοποιητικός εξοπλισμός
Κάβες - Καλάθια
Όμορφες και απλές κάβες, είτε μεταλλικές, είτε πλαστικές οι οποίες επεκτείνονται βαζοντας
την μία πάνω απο την άλλη.
Κάβες μεταλλικές
Κωδικός Είδος
61440 Κάβα 25 θέσεων μεταλλική
61450 Κάβα 60 θέσεων μεταλλική
61460 Κάβα 100 θέσεων μεταλλική
61419 Κάβα 6 θέσεων πλαστική
Κάβες πλαστικές
Κωδικός Είδος
48310 Κάβα πλαστική 6 θέσεων
Καλάθια μπουκαλιών
Κωδικός Είδος
61390 Καλάθι για μπουκάλια 750 ml
61400 Καλάθι για μπουκάλια 1,5 & 2,0 lt
Πίσω στα προϊόντα οινοποιητικού εξοπλισμού  
Πίσω στα προϊόντα