Οινοποιητικός εξοπλισμός

Χωνιά

Τα απαραίτητα χωνιά για τις μεταγγίσεις σας

 

Οινοποιητικός εξοπλισμός
Χωνιά - Σίτες
Πλήρης γκάμα σε χωνιά. Χωνιά απλά, με σίτα ή και αυτορυθμιζόμενα.
Κωδικός Είδος
64200 Χωνί πλαστικό 10 cm
64210 Χωνί πλαστικό 12 cm
64220 Χωνί πλαστικό 15 cm
64230 Χωνί πλαστικό 18 cm
64240 Χωνί πλαστικό 21 cm
64250 Χωνί πλαστικό 25 cm
64260 Χωνί πλαστικό 30 cm
64270 Χωνί πλαστικό 35 cm
64280 Χωνί πλαστικό 40 cm
Χωνιά
Χωνί σπιράλ
Κωδικός Είδος
64290 Χωνί πλαστικό σπιράλ
Χωνί αυτορυθμιζόμενο
Κωδικός Είδος
64320 Χωνί αυτορυθμιζόμενο με φίλτρο και γάντζο
Κωδικός Είδος
64340 Σίτα για χωνί 15 cm
64350 Σίτα για χωνί 21-25 cm
64360 Σίτα για χωνί 30-35 cm
64370 Σίτα για χωνί 40 cm
Σίτες
Πίσω στα προϊόντα οινοποιητικού εξοπλισμού  
Πίσω στα προϊόντα