Οινοποιητικός εξοπλισμός

Φίλτρα

Τα απαραίτητα φίλτρα για τις μεταγγίσεις σας

 

Οινοποιητικός εξοπλισμός
Χαρτόφιλτρα - Στυπόχαρτα - Φιλτρόπανα - Φιλτρόσακοι - Παραφινέλαιο
Φίλτρα σε όλους τους τύπους και μεγέθη.
Χαρτόφιλτρο
Κωδικός Είδος
64573 Χαρτόφιλτρο
Φίλτρο κρασιού
Κωδικός Είδος
41071 Φίλτρο κρασιού κόκκινο
64409 Σετ (2) ανταλλακτικά στυπόχαρτα "GROS"
64389 Σετ (2) ανταλλακτικά στυπόχαρτα "FINE"
64399 Σετ (2) ανταλλακτικά στυπόχαρτα "STERIL"
Οδηγίες χρήσης για ΦΙΛΤΡΟ ΚΡΑΣΙΟΥ ΚΟΚΚΙΝΟ (pdf)
Κωδ. Είδος
64420 Φιλτρόπανο κωνικό βαμβακ. 2 lt
64430 Φιλτρόπανο κωνικό βαμβακ. 3 lt
64440 Φιλτρόπανο κωνικό βαμβακ. 5 lt
64450 Φιλτρόπανο κωνικό βαμβακ. 10 lt
64460 Φιλτρόπανο κωνικό βαμβακ. 20 lt
64470 Φιλτρόπανο κωνικό βαμβακ. 30 lt
Φιλτρόπανα
Φιλτρόσακος
Κωδικός Είδος
41080 Φιλτρόσακος πάνινος 80x100 cm
41090 Φιλτρόσακος πάνινος 80x150 cm
41100 Φιλτρόσακος πάνινος 80x200 cm
Κωδικός Είδος
64490 Δίχτυ πάνινο για φιλτρόσακο
Κωδικός Είδος
64020 Συσκευή αφαίρεσης παραφινελαίου
Παραφινέλαιο
Κωδικός Είδος
67340 Παραφινέλαιο 250 cc
67350 Παραφινέλαιο 500 cc
67360 Παραφινέλαιο 1000 cc
Πίσω στα προϊόντα οινοποιητικού εξοπλισμού  
Πίσω στα προϊόντα