Οινοποιητικός εξοπλισμός

Φίλτρα ηλεκτρικά με αντλία μεμβράνης

Φίλτρα ηλεκτρικά υψηλής απόδοσης και ποιότητας

 

Οινοποιητικός εξοπλισμός
Φίλτρα ηλεκτρικά
Φίλτρα ηλεκτρικά πολλαπλών πλακών. Τα φίλτρα αυτά εγγυώνται το σωστό φιλτράρισμα.
Γενικές συστάσεις χρήσης για τα ηλεκτρικά φίλτρα (pdf)
Ηλεκτρικά φίλτρα κρασιού
Κωδικός Είδος
64641 Φίλτρο με αντλία SUPER JET (3 πλάκες)
  1200 cm2 - 270 lt/h
64651 Φίλτρο με αντλία SUPER JET (6 πλάκες)
  2400 cm2 - 520 lt/h
Οδηγίες χρήσης για φίλτρο ηλεκτρικό "SUPER JET" (pdf)
Κωδικός Είδος
64631 Φίλτρο με αντλία MINI JET (3 πλάκες)
  465 cm2 - 10 lt/15min
Οδηγίες χρήσης για φίλτρο ηλεκτρικό "MINI JET" (pdf)
Κωδικός Είδος
64699 Στυπόχαρτα SUPER JET "GROS"
64709 Στυπόχαρτα SUPER JET "FINE"
64719 Στυπόχαρτα SUPER JET "STERIL"
64669 Στυπόχαρτα MINI JET "GROS"
64679 Στυπόχαρτα MINI JET "FINE"
64689 Στυπόχαρτα MINI JET "STERIL"
Πίσω στα προϊόντα οινοποιητικού εξοπλισμού  
Πίσω στα προϊόντα