Οινοποιητικός εξοπλισμός

Όργανα ζύμωσης

Η σωστή ζύμωση θέλει τα σωστά εργαλεία.

Επιλέξτε τάπες από σιλικόνη για απόλυτη υγιεινή.

Οινοποιητικός εξοπλισμός
Ζυμωτές - Βαλβίδες εξαέρωσης
Όργανα ζύμωσης υψηλής ποιότητας.
Ζυμωτές
Κωδικός Είδος
63050 Ζυμωτής δύο (2) τεμαχίων ø27mm
63070 Ζυμωτής δύο (2) φυσαλίδων
63010 Ζυμωτής έξι (6) φυσαλίδων
63100 Με σπείρωμα για νταμιτζάνες
Κωδικός Είδος
63130 Βαλβιδα εξαέρωσης μακρυά (για βαρέλια)
63150 Βαλβιδα εξαέρωσης κοντή (για βαρέλια)
63140 Βαλβιδα εξαέρωσης με φλάτζα (για δοχεία)
Κωδικός Είδος
63110 Τάπες υδραυλικές (για νταμιζάνες 35 lt)
63120 Τάπες υδραυλικές (για νταμιζάνες 54 lt)
63123 Τάπες υδραυλικές (για νταμιζάνες 54 lt)
Τάπες σιλικόνης
Οι τάπες σιλικόνης είναι εγκεκριμένες για τρόφιμα και πλέον αντικαθιστούν πανευρωπαικά όλα τα άλλα υλικά κατασκευής.
Τάπες σιλικόνης - Εγκριση τροφίμων
Τάπα σιλικόνης απλή
Κωδικός Είδος
ΜΑΧ-ΜΙΝ
Μήκος
63630 Συμπαγής απλή
ø55-ø47 mm
50 mm
63680 Συμπαγής απλή
ø52-ø40 mm
53 mm
63690 Συμπαγής απλή
ø60-ø48 mm
60 mm
63640 Ημί-κενή απλή
ø55-ø47 mm
50 mm
Τάπα σιλικόνης διαστελλόμενη
Κωδικός Είδος
ΜΑΧ-ΜΙΝ
Μήκος
63670 Διαστελλόμενη
ø55-ø42 mm
50 mm
Τάπα σιλικόνης με βαλβίδα
Κωδικός Είδος
ΜΑΧ-ΜΙΝ
Μήκος
63660 Με βαλβίδα (μπίλια INOX)
ø55-ø47 mm
50 mm
Τάπα σιλικόνης για βαλβίδες εξαέρωσης
Κωδικός Είδος
ΜΑΧ-ΜΙΝ
Μήκος
63600 Για βαλβίδες εξαέρωσης
ø58-ø48 mm
60 mm
63610 Για βαλβίδες εξαέρωσης
ø66-ø56 mm
60 mm
63620 Για βαλβίδες εξαέρωσης
ø77-ø65 mm
60 mm
Τάπες σιλικόνης για ζυμωτές
Κωδικός Είδος
ΜΑΧ-ΜΙΝ
Μήκος
63650 Για ζυμωτές - τρύπα ø11
ø55-ø47 mm
50 mm
63700 Για ζυμωτές - τρύπα ø11
ø40-ø31 mm
40 mm
Πίσω στα προϊόντα οινοποιητικού εξοπλισμού  
Πίσω στα προϊόντα