Οινοποιητικός εξοπλισμός

Στραγγιστήρια

Για άνετο και αποτελεσματικό στράγγισμα

 

Οινοποιητικός εξοπλισμός
Στραγγιστήρια - Καπάκια
Στραγγιστήρια για τα πλυμένα μπουκάλια. Ιδανικές θήκες στραγγίσματος διότι καταλαμβάνουν
πολύ λίγο χώρο και επίσης δεν βρομίζονται τα μπουκάλια.
Στραγγιστήριο μπουκαλιών
Κωδικός Είδος
41561 Στραγγιστήριο 47 θέσεων κόκκινο
41551 Στραγγιστήριο 45 θέσεων πορτοκαλί
41621 Στραγγιστήριο 91 θέσεων κόκκινο
41611 Στραγγιστήριο 90 θέσεων πορτοκαλί
41651 Περιστροφική βάση για στραγ. πορτοκαλί
41661 Περιστροφική βάση για στραγ. κόκκινα
41631 Στραγγιστήριο 45 θέσεων - Μεταλλική βάση
41641 Στραγγιστήριο 90 θέσεων - Μεταλλική βάση
Στραγγιστήρια μπουκαλιών
Οδηγίες χρήσης για ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΗΡΙΑ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ (pdf)
Οδηγίες χρήσης για ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΗΡΙΑ KOKKINA (pdf)
Καπάκια σκόνης μπουκαλιών
Κωδικός Είδος
65319 Καπάκι πλαστικό για τη σκόνη
Πίσω στα προϊόντα οινοποιητικού εξοπλισμού  
Πίσω στα προϊόντα