Οινοποιητικός εξοπλισμός

Ταπωτικά χειροκίνητα

Ταπωτικά εργαλεία για φελλούς, τσιγγάκια και τάπες βιδωτές αλουμινίου

 

Οινοποιητικός εξοπλισμός
Ταπωτικά
Ταπωτικά μηχανήματα και εργαλεία σε διάφορους τύπους. Ικανά να κλείσουν μπουκάλια με
φελλούς, μεταλλικά καπάκια (τσιγγάκια) και τάπες βιδωτές με προ-σπείρωμα.
Ταπωτικό φελλού Ταπωτικό για τσιγγάκι
Κωδικός Είδος
42021 Ταπωτικό φελλού απλό ø22 mm
40513 Ταπωτικό για τσιγγάκια απλό
Ταπωτικό φελλού 2 λαβών
Κωδικός Είδος
42013 Ταπωτικό φελλού 2 λαβών (<ø25mm)
Ταπωτικό φελλού επιδαπέδιο
Κωδικός Είδος
42080 Ταπωτικό φελλού επιδαπέδιο
42050 Προσρμογέας για μεταλ. τάπες (τσιγγάκια)
Ταπωτικό φελλού Ταπωτικό φελλού
Κωδικός Είδος
42113 Ταπωτικό φελλού πλαστ. (3 λαβών)
42003 Ταπωτικό φελλού μεταλ. (3 λαβών)
Ταπωτικό πλαστικών ταπών
Κωδικός Είδος
42183 Ταπωτικό πλαστικών φελλών (2 λαβών)
Ταπωτικό φελλού
Κωδ. Είδος
40530 Ταπωτικό για τσιγγάκια (2 λαβών) ø26mm
40451 Ταπωτικό για τσιγγάκια (2 λαβών) ø26 & ø29/3 mm
Ταπωτικό για τσιγγάκια
Ταπωτικό για τσιγγάκια
Κωδικός Είδος
40499 Ταπωτικό για τσιγγάκια "COLT"
40479 Ταπωτικό για τσιγγάκια αυτόματο
40409 Ανταλλακτικό για 40499-40479
Ταπωτικό ασφαλείας
Κωδικός Είδος
48000 Ταπωτικό ασφαλείας 23mm-32mm ΙΝΟΧ
Ταπωτικό ασφαλείας
Κωδικός Είδος
48020 Ταπωτικό ασφαλείας 24mm-31,5mm ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ
Ταπωτικό ασφαλείας
Κωδικός Είδος
48032 Ταπωτικό ασφαλείας 24mm-32mm UNIVERSAL
Πίσω στα προϊόντα οινοποιητικού εξοπλισμού  
Πίσω στα προϊόντα