Οινοποιητικός εξοπλισμός

Καλωπισμός μπουκαλιών

Τα απαραίτητα για το ιδανικό οπτικό αποτέλεσμα

 

Οινοποιητικός εξοπλισμός
Θερμοσυρρικνωτές - Καψύλια - Ετικέτες
Τα απολύτως απαραίτητα αντικείμενα για σωστό φινίρισμα. Οι ετικέτες και τα καψύλια
δένουν με όλα τα είδη κρασιού (λευκό, ροζέ, κτλ). Τώρα διαθέσιμες και για μπύρα.
Θερμοσυρρικνωτής
Κωδικός Είδος
69010 Θερμοσυρρικνωτής οριζόντιος κόκκινος
Οδηγίες χρήσης για ΘΕΡΜΟΣΥΡΡΙΚΝΩΤΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ (pdf)
Θερμοσυρρικνωτής
Κωδικός Είδος
69020 Θερμοσυρρικνωτής καθετος INOX
Θερμοσυρρικνωτής
Κωδικός Είδος
69500 Θερμοσυρρικνωτής INOX πιστολάκι
Κωδικός Είδος
69489 Καψύλια λευκά
69479 Καψύλια μαύρα
69469 Καψύλια μπορντώ
69769 Καψύλια χρυσά
69779 Καψύλια πράσινα
53602 Καψύλια χρυσά με γλωσσίδιο
53604 Καψύλια πράσινα με γλωσσίδιο
53606 Καψύλια λευκά με γλωσσίδιο
53608 Καψύλια μαύρα με γλωσσίδιο
53610 Καψύλια μπορντώ με γλωσσίδιο
53612 Καψύλια κόκκινα με γλωσσίδιο
53614 Καψύλια διαφανή με γλωσσίδιο
Καψύλια
Κωδικός Είδος
69189 Ετικέτες αυτοκόλλητες -Λευκό
69191 Ετικέτες αυτοκόλλητες -Ροζέ
69193 Ετικέτες αυτοκόλλητες -Κόκκινο
69743 Ετικέτες αυτοκόλλητες για μπύρα
Ετικέτες για κρασί
Πίσω στα προϊόντα οινοποιητικού εξοπλισμού  
Πίσω στα προϊόντα