Ποτιστικά και μπεκ κήπου

Για αποδοτικό και οικονομικό πότισμα.

Όλα, πλην των κρουστικών μπεκ, συνδέονται με ταχυσύνδεσμο.

Ποτιστικά και μπεκ κήπου

Ομοιόμορφο πότισμα χωρίς σπατάλη νερού είναι το ζητούμενο.

Επιλέξτε το κατάλληλο εξάρτημα για το είδος ποτίσματος που θέλετε να επιτύχετε.

Μοντέλα με επιλογέα ποτίσματος (πχ, νέφος, διακεκομμένο, ίσιο), απλά κρουστικά μπεκ, πολλαπλών ακροφυσίων, κτλ.

Ποτιστικό βεντάλιας, 15 οπών με ορειχάλκινα μπεκ.
Κωδ. Περιγραφή
Κ9040 Ποτιστικό βεντάλιας, 15 οπών με ορειχάλκινα μπεκ.
Μπεκ κρουστικό, πλαστικό
Κωδ. Περιγραφή
Κ9050 Μπεκ κρουστικό, πλαστικό
Μπεκ 8 επιλογών / προγραμμάτων
Κωδ. Περιγραφή
Κ9060 Μπεκ 8 επιλογών / προγραμμάτων
Μπεκ περιστρεφόμενο, 3 ακροφύσια
Κωδ. Περιγραφή
Κ9070 Μπεκ περιστρεφόμενο, 3 ακροφύσια
Πίσω στα προϊόντα