Ταχυσυνδεσμικά εξαρτήματα κήπου

Σύνδεσμοι, ταχυσύνδεσμοι και ρακόρ βρύσης

Πρόκειται για τον πιό βολικό τρόπο σύνδεσης λαστιχοσωλήνων.

Ταχυσύνδεσμοι

Εξαιρετική εφαρμογή χωρίς διαρροές.

Οι ταχυσύνδεσμοι με STOP είναι πρωτοποριακοί.

Για λαστιχοσωλήνες 1/2" και 3/4"

Ταχυσύνδεσμος 3/4"
Ταχυσύνδεσμος 1/2"
Κωδ. Περιγραφή
Κ9220 Ταχυσύνδεσμος 1/2"
Κ9230 Ταχυσύνδεσμος 3/4"
Ταχυσύνδεσμος 1/2" με STOP Ταχυσύνδεσμος 3/4" με STOP
Κωδ. Περιγραφή
Κ9240 Ταχυσύνδεσμος 1/2" με STOP
Κ9230 Ταχυσύνδεσμος 3/4" με STOP
Σύνδεσμοι λαστιχοχωλήνων και ταχυσυνδέσμων

Συνδέστε τις άκρες λαστιχοσωλήνων, εύκολα και χωρίς διαρροές

Μοντέλα για σύνδεση σκέτων λαστιχοσωλήνων ή σύνδεση μεταξύ 2 ή περισσότερων ταχυσυνδέσμων.

Για λαστιχοσωλήνες 1/2" και 3/4"

Σύνδεσμος σωλήνων 1/2"
Σύνδεσμος σωλήνων 3/4"
Κωδ. Περιγραφή
Κ9260 Σύνδεσμος σωλήνων 1/2"
Κ9270 Σύνδεσμος σωλήνων 3/4"
Σύνδεσμος ταχυσυνδέσμων διπλός
Σύνδεσμος ταχυσυνδέσμων τριπλός Υ
Κωδ. Περιγραφή
Κ9360 Σύνδεσμος ταχυσυνδέσμων διπλός
Κ9270 Σύνδεσμος ταχυσυνδέσμων τριπλός Υ
Ρακόρ βρύσης

Για την σύνδεση των λαστιχοσωλήνων στην βρύση.

Ρακόρ για σύνδεση σκέτου λαστιχοσωλήνα, ή για σύνδεση ταχυσυνδέσμου στην βρύση.

Για βρύσες 1/2", 3/4", 1"

Ρακόρ βρύσης ταχυσυνδέσμων
Κωδ. Περιγραφή
Κ9280 Ρακόρ βρύσης ταχυσυνδέσμων, διπλό με διακόπτες
Ρακόρ βρύσης θηλυκό 1/2" & 3/4" Universal
Ρακόρ βρύσης θηλυκό 3/4" & 1 " Universal
Κωδ. Περιγραφή
Κ9300 Ρακόρ βρύσης θηλυκό 1/2" & 3/4" Universal
Κ9310 Ρακόρ βρύσης θηλυκό 3/4" & 1 " Universal
Ρακόρ βρύσης θηλυκό 3/4" Ρακόρ βρύσης θηλυκό 1"
Κωδ. Περιγραφή
Κ9320 Ρακόρ βρύσης θηλυκό 3/4"
Κ9330 Ρακόρ βρύσης θηλυκό 1"
Ρακόρ βρύσης αρσενικό 3/4"
Κωδ. Περιγραφή
Κ9340 Ρακόρ βρύσης αρσενικό 3/4"
Ρακόρ βρύσης αρσενικό με πεταλούδα 1/2"
Κωδ. Περιγραφή
Κ9350 Ρακόρ βρύσης αρσενικό με πεταλούδα 1/2"
Πίσω στα προϊόντα