Ταξιδιωτικές οδηγίες
Ερχόμενοι από Αθήνα ή Πύργο: (με αυτοκίνητο)
 

Όταν φτάσετε κοντά στην Πάτρα, μπείτε στην Ευρεία Παράκαμψη (Περιφερειακός)

Βγείτε από τον αυτοκινητόδρομο στην έξοδο -Γλαύκος- και ακολουθήστε τις πινακίδες για κέντρο.

Ακολουθήστε τον δρόμο για κέντρο μέχρι να συναντήσετε μια διασταύρωση-κυκλική πλατεία όπου βρίσκεται ένα μεγάλο supermarket Carefour. Εκεί πρέπει να πάρετε την πρώτη στροφή δεξιά. Αυτή είναι η οδός Αριστοτέλους.

Ακολουθήστε αυτή την οδό για περίπου 1 χιλιόμετρο με κατεύθυνση το βουνό. Το εργοστάσιο θα το βρείτε στο αριστερό σας χέρι αμέσως μετά από μια γέφυρα ενός μικρού ποταμού.