Απο εδώ μπορείτε να κάνετε λήψη των αρχείων της αρεσκείας σας
 
ΨΕΚΑΣΤΗΡΕΣ - ΘΕΙΩΤΗΡΕΣ
 
 
 
Όλα τα αρχεία είναι διαθέσιμα για λήψη μέσω HTTP. Τα αρχεία αυτά είναι ιδανικά για εκτύπωση.
Για να τα ανοίξετε χρειάζεστε το δωρεάν πρόγραμμα adobe reader
 
Κατάλογος προϊόντων - Ψεκαστήρες
Ελληνικά, Αγγλικά, Ιταλικά και Γαλλικά (Adobe PDF format)
 
   
Product Catalogue

Κατάλογος προϊόντων (ψεκαστήρες)- 28 σελίδες - Υψηλή ανάλυση

 

Κατάλογος προϊόντων (ψεκαστήρες) - 28 σελίδες - Χαμηλή ανάλυση

10 Mb

 

4.2 Mb

Έκδοση 2008
   
 
 
Οδηγίες χρήσεως προϊόντων
Ελληνικά, Αγγλικά, Ιταλικά και Γαλλικά (Adobe PDF format)
 
 
Επινώτιος ψεκαστήρας SUPER-16 Οδηγίες χρήσεως για επινώτιο ψεκαστήρα νέας γενιάς (Super-12 / Super-16)
350 kb

Πλαστικοί ψεκαστήρες πλάτης Οδηγίες χρήσεως για επινώτιο ψεκαστήρα με πλαστικό πιστόνι (35Α / 25Α)
210 kb

Πλαστικοί ψεκαστήρες πλάτης Χάλκινοι ψεκαστήρες πλάτης Οδηγίες χρήσεως για επινώτιους ψεκαστήρες με χάλκινο πιστόνι (24A / 34A / 14A)
240 kb

Χάλκινοι ψεκαστήρες πλάτης Οδηγίες χρήσεως για επινώτιο χάλκινο ψεκαστήρα με δίσκο (1A)
218 kb

Ψεκαστήρες προπίεσης Οδηγίες χρήσεως για ψεκαστήρες προπιέσεως (VENUS 5 / 8)
243 kb

Επινώτιος θειωτήρας Οδηγίες χρήσεως για επινώτιο θειωτήρα (901)
470 kb

Επινώτιος θειωτήρας

Οδηγίες χρήσεως για επινώτιο θειωτήρα (801)

Κατηργημένο, αντικατάσταση από Νο901

233 kb

Ψεκαστήρας επινώτιος μπαταρίας Οδηγίες χρήσεως για επινώτιο ψεκαστήρα μπαταρίας ΗΛΕΚΤΡΑ
610 kb

Ψεκαστήρας χαμηλού όγκου Οδηγίες χρήσεως για ψεκαστήρα χαμηλού όγκου ECOSPRAY
435 kb

Επινώτιος νεφελοψεκαστήρας Οδηγίες χρήσεως για επινώτιο νεφελοψεκαστήρα MERCURY (Ελληνικά)
1070 kb

 
 
Τεχνικά σχέδια και λίστα ανταλλακτικών
Ελληνικά, Αγγλικά και Ιταλικά (Adobe PDF format)
 
 
Πλαστικοί ψεκαστήρες πλάτης νέας γενιάς Τεχνικό σχέδιο και λίστα ανταλλακτικών για νέας γενιάς επινώτιους ψεκαστήρες (Super12 / Super16)
220 kb

Πλαστικοί ψεκαστήρες πλάτης Τεχνικό σχέδιο και λίστα ανταλλακτικών για επινώτιους ψεκαστήρες με πλαστικό πιστόνι (25A / 35A)
220 kb

Πλαστικοί ψεκαστήρες πλάτης Χάλκινοι ψεκαστήρες πλάτης Τεχνικό σχέδιο και λίστα ανταλλακτικών για επινώτιους ψεκαστήρες με χάλκινο πιστόνι (24A / 34A / 14A)
197 kb

Χάλκινοι ψεκαστήρες πλάτης Τεχνικό σχέδιο και λίστα ανταλλακτικών για επινώτιο χάλκινο ψεκαστήρα με δίσκο (1A)
211 kb

Μικροί Ψεκαστήρες προπίεσης Τεχνικό σχέδιο και λίστα ανταλλακτικών για μικρούς ψεκαστήρες προπιέσης (ALADDIN)
70 kb

Ψεκαστήρες προπίεσης Τεχνικό σχέδιο και λίστα ανταλλακτικών για ψεκαστήρες προπιέσης (VENUS)
148 kb

Επινώτιος θειωτήρας

Τεχνικό σχέδιο και λίστα ανταλλακτικών για επινώτιο θειωτήρα (901)

160 kb

Επινώτιος θειωτήρας

Τεχνικό σχέδιο και λίστα ανταλλακτικών για επινώτιο θειωτήρα (801)

Κατηργημένο, αντικατάσταση από Νο 901

180 kb

Ψεκαστήρας επινώτιος μπαταρίας Τεχνικό σχέδιο και λίστα ανταλλακτικών για επινώτιο ψεκαστήρα μπαταρίας ΗΛΕΚΤΡΑ
215 kb

Ψεκαστήρας χαμηλού όγκου Τεχνικό σχέδιο και λίστα ανταλλακτικών για ψεκαστήρα χαμηλού όγκου ECOSPRAY
200 kb

Ψεκαστήρας χαμηλού όγκου PURO - ROUNDUP Τεχνικό σχέδιο και λίστα ανταλλακτικών για ψεκαστήρα χαμηλού όγκου ECOBELLO - PURO
220 kb

Επινώτιος νεφελοψεκαστήρας Τεχνικό σχέδιο και λίστα ανταλλακτικών για επινώτιο νεφελοψεκαστήρα MERCURY
786 kb

 
 
Τα αρχεία Adobe PDF ανοίγουν με αυτό το πρόγραμμα
 
Πηγαίνετε πίσω